سنگ کلیه و روش های درمان آن

انواع درمان سنگ های کلیه و مجاری ادراری

سنگ کلیه یکی از بیماریهای کلیوی است که در سنین بالا تی 28 سال امکان ابتلا به آن شایع تر است. سنگ کلیه انواع مختلف داشته و روش های درمانی متفاوتی نیز دارد. سنگ کلیه، نحو...