آزواسپرمی یا بی نطفگی چیست و راه های درمان آن کدام است؟

آزو اسپرمی چیست؟

آزواسپرمی یا بی نطفگی چیست و راه های درمان آن کدام است؟ بی نطفگی یا آزواسپرمی، نوعی اختلال بوده که در آن تعداد اسپرم های موجود در مایع منی، صفر می‌شود. از آنجا که عو...