بیماریهای جراحي سنگ های كليه و مجاري ادراري و پروستات درمان ناباروري مردان، ناتواني جنسي جراحي واريكوسل به روش ميكروسكوپيك درمان بي اختياري ادراري زنان

درباره من

دکتر سعید حقدانی دارای بورد تخصصی ایران و اروپا متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری – درمان ناباروری من دکتر سعید حقدانی دارای بورد تخصصی ایران و اروپا متخصص جراحی کلی...

دکتر سعید حقدانی | فعال در مرکز باروری و ناباروری اصفهان

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری – درمان ناباروری

انجمن ارولوژی ایران

انجمن ارولوژی ایران ورود به سایت انجمن ارولوژی ایران

مجتمع تخصصی زنان و نازایی

مجتمع تخصصی زنان و نازایی ورود به سایت مجتمع تخصصی زنان و نازایی