تلفن تماس: 09366839292
با تعیین وقت قبلی


مطب:  اصفهـان . خیـابـان بـزرگـمـهر . ابتـدای خیـابـان
هشت بهشت غربی . ساختمان سـارا . طبقه دوم


تلفن مطب: 32666280


اینستاگرام: drhaghdani


اصفهان-پل بزرگمهر . خیابان سلمان فارسی جنب کلینیک مرکز ناباروری اصفهان


تلفن های تماس: 32678055  –  32678003-031


پست الکترونیکی: Saeed_haghdani@yahoo.com